SVEROF-logga.gif

ROSIG - Reservofficerssällskapet i Göteborg

 

ROSIG Styrelsen program Kontakt Länkar

 

ROSIG är en lokalavdelning i SVEROF, förbundet Sveriges Reservofficerare, och bygger vidare på traditioner från 1924. Sällskapet

- har cirka 250 medlemmar i Göteborgsområdet

- tillvaratar medlemmarnas intressen och medverkar i militär utbildning och kompetensutveckling

- anordnar sammankomster med försvarsupplysning och föredrag med aktuell militär information

- har fältidrott, skytte och kvalificerad ledarskaputbildning på programmet

- ger möjlighet till kollegial och kamratlig samvaro med reservofficerare inom alla truppslag och försvarsgrenar

- samverkar inom ett antal områden med Göteborgskretsen av Svenska Flottans Reservofficersförbund

Om du är eller varit reservofficer är det enklaste sättet att bli medlem att skicka ett medelande till info@rosig.se. Medlemsavgiften 150 kr kan betalas till bankgiro 267-9322 eller Swish 123 421 16 11.


Här några exempel på vad som sker i Sällskapets regi

Mässen i Oscar II:s fort

Ett viktigt syfte med Sällskapet är att erbjuda tillfällen till social samvaro för reservofficerare i Göteborgsområdet. Här finns flera stående arrangemang


Årsmötet som hålls i februari behandlar sedvanliga ärenden för en förening men innehåller alltid också något intressant föredrag och middag.

Veteranmiddagen, som trots namnet vänder sig till medlemmar i alla åldrar, hålls på hösten med någon intressant aktuell föredragshållare och därefter traditionell ärtmiddag.

Första advent firas på olika spännande platser i Göteborgsområ med glögg, kaffe och bulle. Arrangemanget är ägnat för hela familjen med julklappar till barnen.

Idrott och skytte

Sällskapet har i alla tider velat ge reservofficeren möjlighet att upprätthålla sin förmåga som militär chef. Då har naturligtvis skytte och framför allt fältidrott alltid varit självklara programpunkter.

Vid två tillfällen per år arrangerar vi fälttävlan. Pistolskytte, punktorientering samt fri orientering är de grenar som ingår. Vårfälttävlan arrangeras inom sällskapet någonstans i Göteborgsområdet medan Höstfälttävlan sker med internationellt utbyte. Under hösten tävlar vi mot Oslos reservare om den åtråvärda Fraenkels kanna - vartannat år på hemmaplan och vartannat år borta. Andra idrottsaktiviteter sker efter önskemål. Det finns dessutom möjlighet att få göra soldatprovet, oftast ihop med något hemvärnsområde.

 Föredrag på Reservatet


Försvarsdebatt

Inom området försvars- och säkerhetspolitik satsar Sällskapet främst på den sedan 1998 årligen återkommande konferensen som arrangeras i samarbete med Göteborgskretsen av Svenska Flottans Reservofficersförbund samt Reservofficerssällskapen i Oslo och Aalborg.

Arrangemanget roterar mellan de tre städerna kring Skagerak. Sedan 1986 har nio stora och välbesökta debatter ordnats med allmänheten inbjuden och totalt långt över 2000 deltagare. Inför kritiska beslut för försvaret i Västsverige har Sällskapet engagerat sig för lämna saklig upplysning. Vid dessa tillfällen har vi samarbetat med Göteborgskretsen av Svenska Flottans Reservofficersförbund.


Reservofficerssällskapet i Göteborg

c/o Per Sagert

Regattagatan 5

426 76 Västra Frölunda

e-post: info@rosig.se

            

Copyright © 2013 ROSIG